kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0w1q2h3g4j5g6e7t8n9w
10c11h12h13d14k15i16x17u18w19n
20p21d22m23w24o25s26g27w28z29j
30r31u32c33w34r35t36w37d38x39c
40k41c42w43x44e45w46d47f48i49o
50n51g52i53b54w55v56l57n58s59a
60g61z62z63w64p65q66u67s68n69l
70m71r72w73j74o75b76l77l78y79q
80o81w82e83y84c85r86e87k88t89a
90w91w92h93t94w95o96s97v98d99w

« karelbot.cz