kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0u1x2i3r4l5y6v7j8b9u
10i11p12o13a14i15t16l17t18u19k
20w21s22z23p24r25k26e27u28q29j
30p31q32v33y34z35a36u37m38n39s
40x41l42w43o44z45u46a47l48h49x
50u51z52y53k54u55q56w57m58w59i
60a61d62b63u64b65b66s67b68u69w
70z71o72u73b74h75v76x77z78x79k
80a81u82k83q84o85h86t87i88z89s
90u91z92s93g94e95c96i97t98p99u

« karelbot.cz