kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0f1t2b3d4p5o6i7o8g9f
10q11i12g13q14l15y16y17s18f19u
20a21j22e23e24a25q26j27f28d29e
30d31f32m33x34l35g36f37z38p39v
40n41y42k43u44o45f46t47a48e49f
50z51c52x53t54f55d56g57y58h59g
60o61r62k63f64t65u66p67f68s69b
70l71r72f73q74h75e76o77s78z79d
80l81f82z83h84q85z86k87o88t89n
90f91v92r93v94c95g96m97m98z99f

« karelbot.cz