kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0k1c2i3k4s5n6r7c8y9k
10q11e12f13h14k15x16d17s18k19u
20h21l22y23d24a25j26j27k28z29p
30h31k32r33r34v35t36k37z38f39m
40n41w42p43l44n45k46u47r48v49e
50p51y52w53j54k55g56h57i58j59i
60r61s62h63k64h65a66s67y68r69n
70s71q72k73s74e75e76p77t78p79c
80n81k82h83x84r85w86w87o88g89d
90k91w92o93m94f95g96f97n98n99k

« karelbot.cz