kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0o1w2n3m4i5r6e7j8k9o
10b11m12t13q14j15c16n17j18o19o
20q21b22u23h24x25z26b27o28s29c
30a31r32b33j34f35q36o37b38m39c
40n41d42e43r44m45o46j47e48p49u
50h51m52k53w54o55x56j57p58k59v
60k61o62c63o64c65b66z67l68e69m
70x71w72o73m74e75n76s77b78d79y
80e81o82c83p84h85g86x87z88k89e
90o91f92m93k94g95q96a97u98k99o

« karelbot.cz