kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0h1e2o3g4p5c6q7f8p9h
10l11b12r13u14w15u16m17d18h19s
20b21p22g23m24e25x26z27h28o29f
30a31t32r33u34b35v36h37j38i39l
40l41z42q43b44k45h46s47t48e49p
50n51r52s53g54h55s56h57m58e59l
60k61e62a63h64q65f66u67h68a69w
70c71k72h73e74o75v76e77f78x79o
80x81h82q83t84n85e86k87f88k89d
90h91n92x93i94z95i96m97z98y99h

« karelbot.cz