kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0q1w2j3o4y5p6v7r8p9q
10i11w12n13p14i15x16b17n18q19u
20m21e22m23g24i25q26u27q28n29u
30t31h32c33a34j35x36q37l38x39t
40f41c42e43z44f45q46j47u48q49z
50h51a52y53v54q55v56o57n58y59k
60g61k62p63q64v65i66g67e68a69k
70p71c72q73l74e75b76r77y78y79h
80x81q82c83t84r85w86q87i88a89e
90q91r92d93x94l95o96g97f98w99q

« karelbot.cz