kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0k1t2o3u4g5q6b7h8h9k
10i11t12c13l14z15t16a17u18k19s
20f21g22j23d24a25t26p27k28v29p
30t31k32b33y34u35u36k37m38o39b
40d41p42j43k44x45k46d47n48i49d
50g51j52x53y54k55o56e57i58s59e
60c61i62a63k64s65b66k67t68a69e
70o71n72k73t74q75q76j77z78a79h
80c81k82n83q84f85u86z87d88t89o
90k91h92b93g94m95e96o97m98w99k

« karelbot.cz