kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0g1r2j3d4s5e6n7w8h9g
10k11v12l13x14f15t16h17m18g19r
20f21a22m23o24f25i26f27g28x29n
30l31t32d33o34a35v36g37y38d39o
40c41r42k43k44b45g46f47v48y49l
50p51g52y53g54g55l56y57t58a59e
60c61g62c63g64p65s66w67t68h69w
70p71f72g73a74d75h76r77o78s79t
80u81g82o83s84g85d86y87e88k89k
90g91d92e93l94h95g96s97k98w99g

« karelbot.cz