kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0s1s2e3t4b5z6h7u8v9s
10t11o12k13l14d15c16u17e18s19h
20q21t22g23n24p25q26c27s28t29f
30x31g32n33e34y35f36s37i38s39h
40i41z42b43d44t45s46q47n48e49t
50q51z52y53y54s55p56r57f58d59g
60v61f62z63s64b65d66g67o68h69f
70t71q72s73x74b75y76w77c78b79p
80t81s82p83u84m85g86t87k88f89j
90s91c92k93m94i95g96r97i98h99s

« karelbot.cz