kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0y1q2x3e4k5r6m7z8f9y
10u11y12e13z14z15z16b17u18y19r
20h21d22o23h24x25n26q27y28t29z
30p31f32f33n34e35w36y37k38i39g
40c41v42g43h44p45y46e47m48p49e
50m51r52z53e54y55y56c57s58f59a
60f61w62t63y64f65m66z67k68z69d
70g71k72y73m74n75m76i77t78u79y
80y81y82h83o84d85t86f87c88y89e
90y91f92r93j94f95w96g97y98c99y

« karelbot.cz