kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0m1x2l3i4n5s6j7n8s9m
10g11a12n13y14e15h16c17n18m19g
20z21t22e23v24b25z26c27m28v29n
30x31r32i33r34e35g36m37c38n39t
40v41w42g43n44d45m46h47b48b49l
50i51d52y53p54m55d56s57t58y59u
60t61b62q63m64g65y66h67o68q69m
70u71t72m73a74n75o76x77u78c79a
80b81m82e83c84m85n86f87l88c89j
90m91d92v93h94y95o96j97o98u99m

« karelbot.cz