kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0d1n2y3z4l5w6t7l8l9d
10q11r12y13f14h15z16r17z18d19b
20g21u22m23r24e25r26p27d28g29s
30c31f32z33u34i35m36d37t38h39y
40q41a42k43b44r45d46b47a48w49i
50z51o52i53a54d55v56d57m58m59i
60e61c62o63d64w65f66t67v68a69b
70i71t72d73i74h75j76j77r78l79a
80s81d82l83x84b85k86l87k88l89h
90d91n92y93u94v95c96x97k98y99d

« karelbot.cz