kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0w1v2e3u4u5z6p7n8h9w
10a11x12k13y14t15n16w17s18w19b
20o21x22t23o24h25c26w27w28y29t
30x31n32p33g34k35l36w37l38e39f
40k41u42s43r44u45w46q47c48t49j
50q51p52c53r54w55e56a57l58s59h
60o61o62f63w64h65m66t67w68s69d
70i71d72w73h74o75o76c77h78g79w
80y81w82i83q84i85y86f87k88q89j
90w91k92b93b94s95p96q97x98w99w

« karelbot.cz