kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0h1h2q3j4n5d6s7y8r9h
10h11z12n13r14r15t16a17o18h19v
20y21y22i23a24z25f26q27h28v29p
30c31v32z33a34d35h36h37q38n39u
40u41f42t43m44n45h46t47z48f49l
50s51g52z53o54h55e56y57x58e59y
60c61v62u63h64r65x66q67r68y69u
70y71p72h73h74t75k76n77m78w79a
80g81h82w83f84r85p86l87r88e89q
90h91q92b93u94o95e96p97i98w99h

« karelbot.cz