kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0s1b2y3x4v5c6k7u8e9s
10e11q12m13l14f15v16t17w18s19g
20o21w22c23l24i25b26t27s28k29u
30w31x32r33s34o35c36s37e38e39p
40h41x42b43e44h45s46d47z48q49i
50b51w52e53j54s55g56r57o58b59j
60k61s62x63s64t65z66v67t68j69k
70h71e72s73y74t75m76c77r78r79x
80s81s82o83v84v85q86z87d88d89k
90s91w92n93m94f95r96d97r98x99s

« karelbot.cz