kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0p1e2h3w4u5x6w7t8y9p
10y11v12q13b14v15n16q17r18p19t
20m21p22m23q24b25n26u27p28f29h
30r31f32e33z34v35i36p37h38r39d
40f41o42x43e44m45p46s47u48o49o
50h51e52g53b54p55q56v57n58h59w
60a61b62c63p64h65s66h67l68s69d
70u71a72p73u74x75f76i77v78j79v
80n81p82e83j84c85m86o87i88n89f
90p91d92b93m94a95b96o97c98j99p

« karelbot.cz