kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0v1t2m3w4l5q6k7z8q9v
10j11s12g13k14f15p16j17v18v19d
20v21a22d23r24j25j26r27v28o29c
30s31c32h33o34y35a36v37b38u39m
40r41e42l43i44o45v46e47p48y49j
50f51i52f53i54v55d56f57l58u59p
60v61m62d63v64y65f66g67f68u69e
70g71v72v73z74s75m76d77d78v79s
80i81v82k83q84s85p86y87x88y89c
90v91c92k93x94r95f96j97v98e99v

« karelbot.cz