kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0l1m2y3y4x5i6r7f8n9l
10j11s12l13x14n15n16b17b18l19q
20m21j22y23r24z25g26i27l28s29h
30p31z32y33z34k35k36l37y38j39i
40h41a42o43u44k45l46g47g48i49t
50u51j52u53k54l55v56e57j58n59e
60q61v62x63l64x65k66w67v68j69h
70g71h72l73q74o75o76r77c78j79c
80i81l82q83k84c85l86t87w88w89p
90l91b92f93c94f95v96y97c98t99l

« karelbot.cz