kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0u1m2w3m4k5j6e7e8o9u
10z11t12i13b14o15g16b17z18u19q
20y21d22o23f24m25w26y27u28t29w
30p31f32m33e34a35y36u37a38m39i
40k41q42n43z44p45u46h47h48r49w
50n51s52v53e54u55r56z57t58w59l
60p61v62f63u64m65k66l67y68o69l
70w71p72u73x74f75z76o77s78y79d
80z81u82g83v84v85u86o87r88y89g
90u91q92r93c94b95h96x97h98t99u

« karelbot.cz