kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0v1t2q3i4c5y6j7o8h9v
10d11l12u13h14f15n16k17x18v19s
20h21u22a23t24e25y26x27v28k29j
30b31c32q33i34y35k36v37z38g39m
40x41q42a43e44t45v46m47z48b49r
50m51l52p53e54v55t56j57f58n59o
60e61k62y63v64n65m66b67d68u69z
70n71t72v73f74a75q76w77b78u79p
80o81v82u83r84f85g86d87u88l89w
90v91e92r93k94s95v96u97r98i99v

« karelbot.cz