kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0w1w2h3i4n5z6f7a8m9w
10y11p12f13g14r15p16l17s18w19g
20g21h22i23k24c25a26n27w28y29m
30l31q32e33u34n35a36w37b38w39o
40a41b42o43n44a45w46e47s48g49v
50i51s52n53o54w55z56v57x58j59x
60x61x62w63w64j65i66n67o68c69a
70o71e72w73w74d75f76y77s78s79y
80w81w82k83f84r85t86y87f88i89x
90w91b92f93g94y95d96e97v98n99w

« karelbot.cz