kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0u1p2z3x4r5r6j7p8b9u
10a11o12x13l14m15v16i17l18u19z
20y21q22z23a24d25e26l27u28y29z
30b31r32q33j34l35g36u37i38j39y
40z41s42n43b44s45u46b47z48e49o
50u51m52a53t54u55l56r57t58l59u
60x61x62t63u64w65y66k67n68h69w
70t71q72u73f74s75p76x77f78r79q
80h81u82q83v84w85l86i87w88e89t
90u91o92x93e94i95v96c97b98s99u

« karelbot.cz