kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0p1s2j3g4t5f6z7v8h9p
10t11d12r13i14z15w16h17v18p19b
20b21u22l23d24z25s26r27p28j29p
30h31p32r33d34f35k36p37m38l39e
40s41l42z43z44e45p46c47r48m49c
50o51u52x53p54p55w56s57b58z59r
60t61r62b63p64j65y66q67b68c69v
70m71p72p73h74r75h76t77r78h79x
80u81p82y83k84w85m86f87t88c89b
90p91m92d93b94d95x96s97f98h99p

« karelbot.cz