kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0x1h2j3s4a5e6g7a8a9x
10h11b12v13a14x15x16k17w18x19w
20y21h22b23n24q25n26f27x28u29n
30l31x32v33w34u35c36x37g38n39c
40k41t42d43l44b45x46e47h48c49b
50e51m52x53b54x55l56f57d58z59v
60q61e62q63x64e65q66n67z68n69i
70c71t72x73w74e75e76q77i78p79r
80n81x82w83u84p85b86g87n88c89r
90x91s92g93q94o95w96v97e98b99x

« karelbot.cz