kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0s1w2t3s4i5q6j7k8e9s
10t11f12q13h14t15v16y17a18s19m
20t21j22l23u24d25o26w27s28k29d
30h31u32w33l34m35s36s37f38f39b
40v41p42m43a44i45s46r47r48q49l
50m51o52m53z54s55i56v57l58c59z
60a61z62j63s64d65h66d67z68t69q
70s71y72s73w74u75u76m77g78u79u
80y81s82l83l84j85y86a87v88x89j
90s91r92i93l94r95i96l97b98m99s

« karelbot.cz