kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0g1i2f3t4l5g6n7q8d9g
10p11b12a13d14n15k16z17b18g19y
20i21y22e23o24k25r26v27g28n29r
30e31f32u33k34m35c36g37q38f39o
40w41t42e43z44i45g46f47a48m49t
50k51m52u53i54g55v56s57n58j59c
60e61f62q63g64w65j66w67q68u69i
70t71k72g73o74h75g76h77m78f79q
80r81g82f83d84k85q86q87f88z89l
90g91x92m93v94a95r96a97q98o99g

« karelbot.cz