kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0x1y2d3i4o5w6z7j8y9x
10j11b12u13b14x15u16s17q18x19x
20o21y22m23g24f25j26o27x28s29u
30i31q32u33s34n35s36x37w38w39h
40s41w42r43q44g45x46s47l48h49q
50f51a52g53c54x55o56f57o58u59l
60y61j62d63x64s65r66u67m68k69h
70f71g72x73e74m75z76a77d78q79g
80w81x82b83o84m85g86o87t88j89d
90x91z92y93y94k95w96h97o98p99x

« karelbot.cz