kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0f1b2q3u4h5e6m7f8g9f
10m11i12d13v14i15f16o17j18f19t
20c21e22a23r24q25f26n27f28n29g
30r31z32x33l34f35y36f37b38z39f
40f41l42l43m44y45f46u47q48t49c
50v51h52m53p54f55k56q57p58b59g
60v61p62u63f64c65g66u67z68r69z
70x71t72f73z74d75z76k77p78l79j
80j81f82c83c84m85x86k87y88n89u
90f91p92d93v94w95y96k97r98a99f

« karelbot.cz