kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0u1z2i3k4p5n6l7b8w9u
10g11e12b13h14x15p16w17e18u19s
20s21w22y23v24k25k26y27u28g29v
30o31y32w33e34s35w36u37m38d39l
40z41p42n43w44v45u46r47x48c49o
50n51z52t53f54u55s56q57e58o59a
60p61m62h63u64k65a66f67g68f69y
70c71r72u73c74o75r76s77b78n79n
80t81u82l83q84h85y86p87b88e89i
90u91r92i93w94s95x96i97z98i99u

« karelbot.cz