kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0r1p2t3u4f5s6g7a8m9r
10o11n12d13w14g15d16w17a18r19i
20o21q22m23a24k25b26f27r28w29b
30h31d32r33m34u35h36r37f38o39n
40x41v42o43j44k45r46b47n48g49i
50r51c52i53z54r55r56z57l58r59k
60m61x62g63r64n65e66k67f68r69f
70n71w72r73u74b75u76p77p78e79a
80r81r82s83g84a85j86j87i88i89a
90r91i92t93s94s95g96p97z98u99r

« karelbot.cz