kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0z1j2y3n4y5f6d7r8n9z
10g11b12x13d14n15e16x17f18z19k
20i21v22f23r24w25o26d27z28e29d
30d31s32s33z34r35c36z37x38f39a
40d41i42s43q44o45z46t47o48s49h
50s51q52m53d54z55y56h57i58p59d
60x61t62h63z64a65w66a67t68v69s
70w71t72z73x74x75w76f77p78n79t
80j81z82b83m84q85t86c87c88w89b
90z91k92f93q94n95c96j97v98d99z

« karelbot.cz