kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0v1m2c3b4k5w6q7o8s9v
10x11j12x13g14u15y16s17i18v19u
20k21b22f23y24c25o26t27v28g29r
30d31g32l33g34b35x36v37i38c39i
40e41s42w43x44q45v46f47u48x49a
50t51q52i53n54v55b56k57s58z59m
60h61s62t63v64y65v66z67j68c69a
70h71l72v73d74p75q76w77l78n79n
80q81v82h83l84r85b86b87z88p89d
90v91j92h93c94w95p96v97p98n99v

« karelbot.cz