kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0m1x2f3d4z5p6j7r8f9m
10h11j12c13g14y15r16q17h18m19p
20b21m22m23s24x25e26s27m28j29t
30z31z32r33q34m35o36m37v38p39o
40l41z42f43r44h45m46p47t48n49o
50k51e52v53a54m55g56h57m58z59e
60r61r62o63m64l65q66o67c68h69a
70r71c72m73q74f75o76p77k78f79x
80a81m82y83k84o85j86p87j88j89v
90m91r92w93u94w95n96m97k98y99m

« karelbot.cz