kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0n1f2f3w4y5x6l7q8h9n
10l11j12w13i14s15y16w17j18n19a
20l21w22a23c24n25d26c27n28d29i
30y31p32f33p34d35k36n37u38z39j
40s41k42z43z44w45n46i47v48f49a
50u51b52k53u54n55m56h57u58p59u
60x61s62y63n64g65q66o67l68f69r
70w71a72n73r74f75s76c77e78s79z
80n81n82n83e84o85h86f87y88b89s
90n91f92w93h94a95u96a97z98a99n

« karelbot.cz