kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0j1j2l3o4j5j6w7i8z9j
10t11e12a13k14m15e16z17h18j19b
20e21q22d23p24w25b26e27j28z29p
30r31p32v33l34y35e36j37x38n39n
40h41j42w43g44c45j46a47h48m49n
50m51m52u53n54j55q56l57r58g59h
60s61k62h63j64i65c66w67d68n69v
70i71l72j73i74v75s76r77r78z79u
80s81j82g83h84f85t86t87a88g89k
90j91l92y93q94t95r96b97b98z99j

« karelbot.cz