kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0i1n2m3z4m5e6c7x8l9i
10c11j12x13i14o15t16d17k18i19a
20o21r22f23f24i25u26r27i28e29n
30g31f32x33t34o35l36i37f38n39y
40k41q42v43v44s45i46f47s48a49t
50m51d52d53m54i55s56v57s58x59d
60m61o62h63i64a65v66n67y68p69c
70j71v72i73q74i75f76g77d78a79y
80i81i82t83z84c85f86d87g88s89v
90i91b92k93t94f95w96i97n98x99i

« karelbot.cz