kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0d1s2w3d4x5a6e7t8d9d
10l11h12h13g14k15k16c17i18d19o
20p21q22b23u24m25i26j27d28f29a
30f31y32d33z34b35w36d37w38e39t
40w41i42n43z44u45d46u47h48a49e
50r51d52n53f54d55t56e57h58n59q
60p61x62v63d64q65d66u67u68c69v
70r71y72d73a74k75v76j77y78u79d
80s81d82c83e84x85u86i87k88a89c
90d91o92h93q94e95x96n97a98n99d

« karelbot.cz