kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0o1w2u3q4o5r6a7b8v9o
10u11i12b13q14w15c16j17q18o19q
20u21m22x23x24a25p26t27o28u29e
30x31y32f33e34m35c36o37y38c39r
40q41d42s43l44y45o46b47n48o49x
50p51x52n53g54o55s56a57d58q59a
60t61k62u63o64y65i66t67d68m69f
70g71l72o73i74x75b76l77p78n79k
80r81o82a83y84o85q86w87c88w89o
90o91c92a93f94c95u96p97x98s99o

« karelbot.cz