kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0i1g2n3k4e5y6e7l8n9i
10i11m12m13l14w15w16l17b18i19p
20x21c22t23z24w25o26j27i28l29e
30v31c32j33v34k35q36i37j38v39v
40h41z42g43u44i45i46t47h48t49q
50d51f52s53s54i55c56u57l58c59r
60a61m62c63i64e65h66f67o68d69q
70e71m72i73l74z75u76k77g78p79s
80z81i82w83m84q85z86r87i88s89u
90i91c92e93w94u95e96i97w98i99i

« karelbot.cz