kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0m1d2m3d4c5c6w7y8u9m
10o11x12o13a14m15d16z17y18m19o
20b21z22h23f24e25j26s27m28y29t
30s31k32v33c34x35y36m37p38a39b
40r41x42z43l44l45m46w47a48m49j
50d51l52i53s54m55n56i57z58t59n
60i61m62l63m64b65e66w67x68h69t
70w71w72m73u74x75o76r77x78z79c
80u81m82a83p84e85e86a87m88w89o
90m91v92w93h94i95f96t97u98h99m

« karelbot.cz