kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0b1m2h3u4u5h6a7o8c9b
10u11o12h13s14c15r16u17t18b19t
20d21t22z23r24b25g26t27b28t29i
30a31n32k33r34p35w36b37z38k39r
40h41k42g43k44f45b46v47r48x49y
50i51r52r53c54b55v56l57c58n59m
60i61g62f63b64r65h66t67b68y69i
70y71y72b73s74p75f76d77w78p79i
80r81b82g83g84q85p86y87h88r89t
90b91t92t93h94g95c96n97l98t99b

« karelbot.cz