kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0m1l2t3n4y5h6r7m8l9m
10q11h12q13p14c15r16i17j18m19c
20p21i22z23c24h25d26l27m28o29a
30q31f32y33g34r35j36m37z38f39i
40h41x42u43t44o45m46b47k48e49e
50b51n52o53d54m55c56x57c58e59e
60f61q62t63m64g65h66y67f68n69q
70o71n72m73w74w75u76t77r78o79i
80t81m82y83m84y85z86z87m88c89c
90m91j92e93g94n95k96x97h98r99m

« karelbot.cz