kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0w1p2y3t4b5y6l7q8z9w
10h11d12w13s14e15u16g17g18w19h
20g21l22y23l24z25h26x27w28w29d
30z31q32y33q34n35n36w37p38g39p
40n41r42f43n44z45w46j47k48r49n
50f51x52u53m54w55e56f57k58p59f
60s61n62c63w64v65m66s67t68d69f
70h71t72w73m74x75g76e77c78u79e
80l81w82e83v84z85j86t87t88w89x
90w91y92h93n94d95z96b97g98u99w

« karelbot.cz