kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0y1g2h3u4b5p6e7v8c9y
10f11j12w13j14v15a16w17n18y19j
20t21k22j23c24o25s26s27y28y29n
30j31a32g33s34z35m36y37z38t39o
40p41y42j43r44d45y46s47o48m49o
50p51j52b53y54y55c56m57h58f59a
60a61x62y63y64o65g66z67u68z69y
70h71z72y73s74w75p76q77f78h79u
80y81y82v83h84m85l86r87o88k89t
90y91a92s93y94a95s96w97z98h99y

« karelbot.cz