kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0q1y2x3y4j5o6y7t8r9q
10r11a12z13y14n15q16n17g18q19r
20o21z22x23t24s25r26m27q28z29u
30u31c32r33d34s35p36q37b38r39y
40p41q42s43g44h45q46s47g48g49g
50w51u52m53o54q55i56m57l58b59f
60d61n62e63q64y65i66g67p68m69z
70e71n72q73q74d75c76g77v78j79o
80o81q82q83v84u85n86p87h88b89x
90q91t92n93z94y95q96m97c98o99q

« karelbot.cz