kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0m1l2n3v4k5w6e7d8y9m
10w11k12l13g14n15a16b17o18m19u
20u21u22q23r24h25r26o27m28a29f
30s31v32n33y34h35z36m37l38c39k
40h41h42o43g44e45m46y47r48l49m
50s51m52a53m54m55h56v57d58z59c
60u61o62c63m64z65h66x67n68f69f
70m71r72m73i74x75z76q77l78f79v
80k81m82x83h84w85q86t87x88c89b
90m91s92g93b94u95a96q97x98z99m

« karelbot.cz