kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0i1g2b3u4z5y6l7x8j9i
10x11c12f13d14k15o16n17q18i19w
20h21l22l23t24l25f26f27i28p29l
30l31u32w33n34c35c36i37p38x39b
40o41j42y43x44h45i46b47c48k49l
50r51x52b53o54i55f56n57z58y59y
60f61d62o63i64r65p66i67n68c69l
70p71s72i73j74r75h76s77q78e79z
80r81i82h83k84c85y86h87e88m89n
90i91r92m93l94q95s96p97f98j99i

« karelbot.cz