kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0c1r2w3f4i5o6z7o8x9c
10o11e12c13w14f15i16k17f18c19b
20s21g22c23n24w25q26e27c28u29u
30c31r32z33n34u35r36c37k38z39a
40z41z42p43w44n45c46t47z48j49y
50h51t52d53j54c55m56k57m58a59h
60c61e62b63c64x65g66t67w68u69n
70o71f72c73m74o75e76l77d78b79z
80x81c82a83j84v85i86d87z88s89p
90c91j92e93q94r95g96u97t98e99c

« karelbot.cz