kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0m1k2s3n4w5f6z7k8d9m
10p11p12m13w14j15n16s17g18m19u
20f21o22z23o24v25q26q27m28j29l
30p31y32h33j34l35s36m37c38y39o
40h41y42z43k44n45m46p47w48k49z
50k51c52f53f54m55i56t57e58x59o
60v61n62y63m64g65d66x67o68m69i
70g71o72m73g74v75v76e77v78g79s
80k81m82d83c84j85o86f87p88t89n
90m91i92y93k94x95t96y97w98z99m

« karelbot.cz