kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0q1y2u3v4z5m6j7s8v9q
10m11o12z13z14s15j16h17t18q19d
20x21a22a23d24t25d26w27q28y29w
30s31i32s33d34z35q36q37y38u39q
40l41e42i43g44r45q46w47g48q49p
50p51y52j53t54q55w56j57u58z59d
60x61w62c63q64u65p66k67n68t69j
70e71r72q73e74u75c76j77c78j79a
80z81q82q83r84o85g86q87x88z89m
90q91h92t93m94l95r96j97o98l99q

« karelbot.cz