kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0z1e2c3p4f5e6z7q8j9z
10n11p12g13i14k15o16u17n18z19l
20d21x22d23r24d25z26o27z28d29b
30a31l32m33p34l35r36z37r38a39w
40w41z42n43g44n45z46c47m48v49n
50a51p52a53m54z55s56y57p58k59b
60p61y62f63z64q65y66r67d68n69c
70u71f72z73d74r75b76d77f78h79q
80i81z82t83l84v85u86b87w88h89t
90z91v92x93e94x95m96c97d98c99z

« karelbot.cz