kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0v1j2i3a4z5v6l7s8u9v
10l11y12k13h14b15r16f17o18v19b
20j21l22y23r24c25b26h27v28g29a
30s31i32i33h34e35r36v37p38e39r
40k41q42j43f44c45v46i47p48j49j
50h51o52y53i54v55y56j57g58p59m
60i61x62s63v64i65p66b67q68w69f
70i71m72v73k74a75x76b77k78c79d
80s81v82r83n84b85y86c87z88g89a
90v91j92m93p94v95u96n97o98d99v

« karelbot.cz