kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0o1v2n3b4p5a6r7m8t9o
10x11u12z13o14t15n16s17v18o19k
20w21a22p23d24o25r26d27o28x29k
30b31o32p33r34c35l36o37f38e39a
40f41v42n43y44s45o46h47y48h49b
50l51z52w53v54o55v56x57k58y59l
60b61b62j63o64m65d66x67c68u69z
70o71a72o73d74p75f76z77c78e79s
80k81o82c83z84m85o86y87i88j89u
90o91g92t93s94r95v96u97a98i99o

« karelbot.cz