kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0o1b2j3k4x5b6s7m8r9o
10j11m12d13m14p15t16m17b18o19a
20p21k22o23p24x25q26t27o28m29r
30i31s32d33n34g35e36o37x38r39c
40y41j42o43q44s45o46b47t48f49q
50n51r52r53n54o55g56c57b58v59z
60s61p62m63o64j65x66e67m68l69k
70r71i72o73b74t75h76l77i78x79e
80k81o82q83j84a85e86a87s88r89h
90o91u92t93c94u95l96r97g98u99o

« karelbot.cz