kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0b1o2r3k4w5n6y7y8u9b
10r11l12s13d14u15m16t17h18b19z
20n21z22d23o24f25t26h27b28s29h
30s31b32t33v34c35h36b37m38n39d
40a41l42c43u44d45b46o47n48g49i
50a51a52q53a54b55n56q57d58c59v
60x61j62n63b64f65c66o67z68y69r
70g71k72b73f74k75k76r77m78f79u
80a81b82s83b84j85s86b87z88s89p
90b91p92w93s94l95u96c97y98a99b

« karelbot.cz