kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0o1b2b3r4y5f6e7y8f9o
10c11v12m13d14f15e16o17l18o19i
20v21t22q23z24w25w26k27o28s29n
30r31z32n33f34n35o36o37h38f39n
40n41j42l43s44l45o46g47f48p49m
50j51e52y53r54o55z56r57i58y59o
60e61j62g63o64s65a66f67g68g69t
70v71n72o73z74i75a76i77u78t79u
80a81o82z83j84n85i86n87m88a89m
90o91d92i93l94r95n96u97x98f99o

« karelbot.cz