kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0m1g2v3u4q5z6d7l8p9m
10t11t12r13y14r15s16d17d18m19v
20v21i22k23m24j25n26h27m28g29w
30u31t32j33k34f35p36m37g38a39g
40f41e42r43v44x45m46l47m48w49c
50e51z52g53a54m55u56o57l58g59y
60y61o62e63m64u65i66y67d68t69e
70t71a72m73f74a75g76j77r78b79h
80c81m82o83d84f85t86d87l88t89x
90m91z92f93e94x95d96t97c98x99m

« karelbot.cz