kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0c1d2z3w4f5v6a7f8o9c
10s11j12v13z14s15e16k17z18c19k
20b21m22w23h24y25a26y27c28v29t
30l31c32e33e34f35h36c37d38b39n
40z41c42s43o44v45c46c47j48u49u
50o51f52u53z54c55g56g57v58n59e
60v61m62z63c64p65y66c67t68c69h
70b71g72c73j74o75f76l77h78u79h
80j81c82d83c84e85s86h87y88r89n
90c91e92n93b94j95j96o97j98z99c

« karelbot.cz