kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0f1q2p3o4x5l6n7v8x9f
10g11r12v13d14y15d16b17t18f19s
20k21i22w23k24z25p26s27f28r29w
30j31f32s33h34k35i36f37w38y39f
40i41m42a43f44t45f46r47b48w49q
50e51x52k53w54f55i56t57t58s59s
60j61l62k63f64f65u66p67y68c69a
70g71y72f73z74l75h76m77m78m79f
80e81f82o83b84v85t86z87f88p89h
90f91y92j93a94r95s96l97b98y99f

« karelbot.cz