kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0x1y2f3w4e5d6i7q8c9x
10l11e12e13r14f15r16p17h18x19o
20a21o22p23j24k25b26l27x28f29x
30z31e32w33w34b35v36x37c38y39z
40f41g42q43i44s45x46u47m48k49z
50e51z52h53s54x55z56v57i58j59g
60j61v62l63x64g65u66p67c68r69r
70x71t72x73p74x75y76w77n78h79o
80i81x82u83y84i85y86x87p88r89x
90x91k92z93h94q95j96c97c98q99x

« karelbot.cz