kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0x1y2c3d4w5m6f7p8l9x
10z11t12k13i14r15n16c17t18x19f
20a21c22q23p24j25y26r27x28b29l
30o31l32f33i34i35d36x37k38l39a
40x41q42p43j44q45x46i47t48z49a
50g51b52u53m54x55c56x57d58r59h
60c61j62i63x64n65x66t67t68f69b
70x71p72x73n74x75n76d77n78w79u
80w81x82p83t84w85w86v87r88j89x
90x91o92n93p94v95p96y97e98c99x

« karelbot.cz