kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0q1p2g3b4m5d6p7l8h9q
10x11b12f13g14i15q16c17w18q19h
20z21w22f23p24g25n26y27q28r29c
30v31o32d33q34f35s36q37x38g39f
40b41v42q43j44t45q46s47o48a49a
50e51d52x53m54q55c56t57r58r59z
60e61q62q63q64h65m66f67k68c69k
70d71a72q73r74i75c76n77y78l79h
80r81q82z83h84s85e86k87p88q89n
90q91j92i93e94i95n96v97z98u99q

« karelbot.cz