kouzelnik.karelbot.cz

KarelBOT je už na tak vyspělé technologii, že dokáže přečíst tvoje myšlenky, přes internet. Nevěříš?

0e1y2s3r4r5e6p7d8w9e
10a11g12q13c14b15b16l17s18e19i
20w21i22r23z24a25r26a27e28d29j
30y31i32u33x34n35t36e37q38e39k
40v41t42o43r44u45e46u47h48w49w
50i51i52o53r54e55e56x57j58d59y
60a61e62b63e64k65d66j67e68a69w
70x71r72e73b74i75m76u77w78e79p
80r81e82l83l84n85u86t87c88m89y
90e91a92v93c94y95v96g97a98g99e

« karelbot.cz